Trauma ja journalismi

Seuraavien kohtien ydinajatukset vastaavat Ison-Britannian kansallisen terveyslaitoksen NICEn (Britain’s National Institute for Clinical Health) vuonna 2005 antamia suosituksia trauman hoitamiseksi.

NICE julkaisee terveydenhoitoon liittyviä suosituksia. Trauman hoitoa käsittelevät suositukset pohjautuvat hoidosta saatuun kokemukseen sekä näkemykseen, jonka mukaan useimmat ihmiset aikanaan toipuvat järkyttävien tapahtumien tuomasta stressistä, yhteisöltä saamansa tuen ja myötätunnon avulla.

  • Kertaluonteisia psykologisia keskustelutuokiota ei pidetä hyvänä ratkaisuna trauman hoidossa. Traumaperäisestä stressihäiriöstä kärsivälle ei myöskään suositella lääkehoitoa ensisijaisena apukeinona.

Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että pitäisi olla tekemättä mitään. Edellä olevan kohdan keskeinen viesti on, että traumatilanteessa ei pidä syöksyä suin päin antamaan sellaista apua, josta ei tiedetä tarpeeksi tai josta ei ole hyötyä tai joka voi jopa pahentaa tilannetta.

  • Järkytyksen kokenutta henkilöä on sen sijaan tarkkailtava tapahtumaa seuraavien viikkojen ja kuukausien ajan. Samalla häntä tuetaan käymällä yhdessä läpi tapahtunutta.

Sama tavoite on seuraavissa journalistien työyhteisöä koskevissa periaatteissa:

  • Sen sijaan että vastuu trauman hoidosta annettaisiin ulkopuolisille asiantuntijoille, esimiesten, päätoimittajien ja kollegojen pitäisi ottaa ohjat käsiinsä ja tarjota apuaan traumaattisesta tapahtumasta oireilevalle työtoverille.
  • Traumasta raportoiville ja sitä kohtaamaan joutuville tulee antaa työkaluja, joiden avulla he suoriutuvat tehtävistään. Tässä tarvitaan koulutusta ja sovittuja toimintatapoja. Ahdistuksen tunteet tunnistetaan ja sallitaan yhteisössä – tai niihin puututaan heti. Jos henkilö ei näytä toipuvan stressistä normaalisti, häntä rohkaistaan hakemaan tukea ja tarvittaessa ohjataan terapeutin vastaanotolle.
  • Kun avuksi tarvitaan terapeuttia, olisi hyvä löytää terapeutti, jolla on kokemusta sekä traumaperäisen stressihäiriön hoidossa että työskentelystä journalistien ja median parissa.