Trauma i novinarstvo

The Bosnian-language version, translated by Mediacentar Online, of Dart Centre Europe's trauma and journalism handbook: a guide for journalists, editors and managers.

Vodič za novinare, urednike i menadžere

Traumatski događaji i njihove posledice često su centralni deo medijskog izveštavanja. Ovaj priručnik, koji je priredio Mark Brayne, bivši direktor Dart centra u Evropi, daje korisne savete novinarima, urednicima, direktorima i drugim medijskim profesionalcima. U njemu možete pronaći savete o načinima intervjuisanja, kako izbeći česte greške prilikom izveštavanja o traumama, kao i sugestije novinarima kako da na najbolji način brinu o sebi dok rade u kriznim situacijama.

Mark Brayne bio je direktor Dart centra u Evropi do 2008. godine. Media Centar iz Sarajeva objavio je prevod priručnika.

© 2007 Dart centar za novinarstvo i traumu. Materijal se može umnožavati za vlastitu upotrebu, pod uslovom da se tekst ne mijenja, da se pozovete na Dart centar i da se ne naplaćuje. Media Centar iz Sarajeva objavio je prevod priručnika.