Ökat intresse för traumajournalistik bland hjälpare

En stor krisberedskapskonferens med 750 deltagare från en mängd svenska myndigheter och frivilligorganisationer, kommer att hållas i Karlstad den 14 september 2009. På programmet står bland annat panelsamtal kring nyhetsredaktioners arbete vid traumatiska händelser, journalister som professionella ögonvittnen och forskning om traumajournalistik.

En stor krisberedskapskonferens med 750 deltagare från en mängd svenska myndigheter och frivilligorganisationer, kommer att hållas i Karlstad den 14 september 2009. På programmet står bland annat panelsamtal kring nyhetsredaktioners arbete vid traumatiska händelser, journalister som professionella ögonvittnen och forskning om traumajournalistik.

Bakgrunden till konferensen är det allt större antalet olyckor och katastrofer som drabbar vårt samhälle. Den forskning som vuxit fram i kölvattnet av dessa ska redovisas vid den nationella konferensen. Svenske psykotraumatologen Per-Olov Michel - styrelseledamot i European Association for Traumatic Stress Studies – medverkar, liksom norske krispsykologen Atle Dyregrov och många fler. I panelsamtal med journalister från TV4 och Aftonbladet, samt en representant från Räddningstjänsten, deltar Dart Centers kontaktperson i Sverige Liselotte Englund.LÄS MER OM KONFERENSEN