עקרונות ונהלים גלובלים לביטחון עיתונאים

ב-12 בפברואר 2015 התכנסה קואליציה של חברות חדשות וארגוני עיתונות גדולים כדי להביע תמיכתם בעקרונות מנחים בינלאומיים להגנה על עיתונאים עצמאיים

 בשנתיים האחרונות הגיע מספר המקרים של רצח, כליאה וחטיפה של עיתונאים לשיא היסטורי. מתקפות אלו מהוות איום קריטי לא רק על אנשי המקצוע, אלא גם על העשייה העיתונאית העצמאית

עבור עיתונאים מקומיים הסיכון חמור במיוחד, והם מהווים אחוז מכריע מתוך קובנות הרצח, הכליאה והחטיפה. אנו קוראים לממשלות, לוחמים וקבוצות ברחבי העולם לכבד את הניטרליות של עיתונאים ולחדול באופן מיידי ממתקפות חסרות רסן, ולכאורה פטורות מעונש, על עיתונאים

בו בזמן, חטיפתם ורציחתם של העיתונאים ג’יימס פולי וסטיבן סוטלוף המחישו את הסיכונים ההולכים וגדלים שניצבים בפני עיתונאי פרילנס בינלאומיים

הארגונים החתומים מטה תומכים בהחלת העקרונות ונהלי הבטיחות הבאים על ארגוני חדשות בינלאומיים והפרילנסרים שעמם הם עובדים. אנו רואים בכך צעד ראשון במערכה ארוכת טווח שמטרתה להביא ארגוני חדשות ועיתונאים מרחבי העולם לאמץ את הסטנדרטים הללו. בימים בהם הסיכון הכרוך בעשייה עיתונאית גבוה מאי פעם, על ארגוני חדשות ועיתונאים לפעול יחד על מנת להגן על בטחונם ומקצועם ועל התפקיד החיוני שהם ממלאים בחברה הגלובלית

:עבור עיתונאים במשימות מסוכנות

עיתונאים היוצאים לאזור לחימה או סביבה מסוכנת כלשהי חייבים להיות מוכשרים לטפל בעצמם ובעמיתיהם הפצועים

אנו מעודדים כל עיתונאי לעבור הכשרה מוכרת בעזרה ראשונה, להצטייד בערכת עזרה ראשונה מתאימה ולהתעדכן בסטנדרטים המתחדשים בתחום הטיפול והבטיחות, הן הפיזיים והן הפסיכולוגיים. לפני שעיתונאים נוטלים על עצמם משימה באזורי לוחמה או באזורים מוכי מחלות מידבקות, עליהם לרכוש ביטוח רפואי הולם המכסה אותם בסביבות אלה

עיתונאים הנמצאים באזורים של לחימה פעילה חייבים להיות מודעים לחשיבות שבהצטיידות בביגוד מוגן ירי, לרבות שכפ"צים וקסדות. רצוי שעיתונאים הפועלים באזורי לחימה או סכנה יעברו הכשרה מוכרת להתמודדות עם סביבה עוינת

על עיתונאים לשתף פעולה עם עמיתים בשטח ועם ארגוני חדשות כדי לבצע הערכת סיכון יסודית לפני נסיעתם לכל אזור עוין או מסוכן, ולאמוד את הערך העיתונאי שבמשימה כנגד הסיכונים הטמונים בה

בזמן המשימה על עיתונאים לתכנן בפרוטרוט כיצד יתנהלו לאורכה, לרבות זיהוי דרכי מילוט, תחבורה, אנשי קשר ואסטרטגיית קשר הכוללת שגרת "התייצבות" יומית אצל עמית באזור או אצל העורך שלהם. אם המצב מאפשר זאת, על העיתונאים לאבטח את מכשירי הקשר הניידים ואת תקשורת האינטרנט שלהם מפני הפרעה ומעקב

על עיתונאים לפעול בצמוד לחברת החדשות שלהם, לארגון ששכר אותם או, במידה והם פועלים באופן עצמאי, לעמיתיהם בתעשייה כדי להבין את הסיכון שכרוך במשימה. עליהם לאסוף ולקחת בחשבון כל מידע הרלבנטי לביטחות, וכן להעזר בעצות מסע של קולגות, אנשי קשר מקומיים, שגרירויות ואנשי ביטחון. באותה מידה עליהם לחלוק מידע מסוג זה עם עמיתיהם

על עיתונאים להפקיד אצל ארגוני החדשות פרטים ליצירת קשר עם קרובי משפחה לעת חירום, ולהשאיר לאנשי הששר הנחיות ברורות ותכניות פעולה במקרה של פציעה, חטיפה או מוות בשטח 

:עבור ארגוני חדשות ששולחים עיתונאים למשימות באזורי סיכון

עורכים וארגוני חדשות מכירים בכך שעיתונאים מקומיים ופרילנסרים, לרבות צלמים וצלמי וידיאו, ממלאים באופן גובר תפקיד חיוני בסיקור בינלאומי, במיוחד באירועים מסוכנים

על עורכים וארגוני חדשות לדאוג לשלומם של עיתונאים מקומיים ופרילנסרים באותה מידה בה הם דואגים לעובדים קבועים

על ארגוני חדשות ועורכים לשאוף לנהוג כלפי עיתונאים עצמאיים ופרלנסרים אותם הם מעסיקים באופן קבוע באותו אופן בו הם נוהגים כלפי אנשי צוות קבועים בכל הנוגע להכשרה בתחום הבטיחות, ציוד עזרה ראשונה וציוד מגן, ואחריות במקרה של פציעה או חטיפה

על עורכים וארגוני חדשות להביא בחשבון את ההוצאות הנוספות הכרוכות בהכשרה, ביטוח וציוד מגן למשימות באזורי לחימה. לפני היציאה למשימה, עליהם להגדיר בבירור את השכר שיקבל הפרילנסר ואילו הוצאות יכוסו

על עורכים וארגוני חדשות להכיר בחשיבותו של תשלום מידי לפרילנסרים. על ארגוני חדשות לשאוף לשלם לפני יציאה למשימה (או בהקדם האפשרי לאחר השלמתה) החזרי הוצאות מוסכמים, ולשלם עבור העבודה שבוצעה באופן מיידי ככל האפשר

על עורכים וארגוני חדשות להבטיח שכל עיתונאי פרילנס מקבל הכרה על עבודתו (וששמו חתום עליה) הן בעת פרסומה או שידורה, והן במידה שעבודה זו מוגשת לפרסים, אלא אם כן סוכם מראש אחרת בין ארגון החדשות והפרילנסר מחשש שפרסום שם העיתונאי עלול לסכן את ביטחונו ו/או ביטחון משפחתו

על ארגוני חדשות להימנע מלהטיל על פרילנסר משימה באזורי לחימה או סביבה מסוכנת אלא אם הם מוכנים לשאת באותה אחריות לשלומו במקרה של חטיפה או פציעה, כמו זו שהם מוכנים לשאת כלפי עובד קבוע. על ארגוני חדשות מוטלת אחריות מוסרית לתמוך בעיתונאים שנשלחו למשימות באזורים מסוכנים, כל עוד הפרילנסר ממלא אחר הכללים וההנחיות שארגון החדשות הציב לו 

לסיכום, אנו החתומים מטה קוראים לכל העיתונאים (עצמאיים או שכירים) וכן לארגוני החדשות שעמם הם עובדים, להצטרף למחויבות משותפת זו לביטחון ולרוח חדשה של אחווה מקצועית ודאגה הדדית

:הארגונים החתומים

 • 2LIVES: Steven Joel Sotloff Memorial Foundation
 • ABC News

 • ABRAJI

 • Afghan Journalists Safety Committee

 • Agence France-Presse

 • Al-Monitor

 • American Society of Journalists and Authors

 • Article 19

 • Association of European Journalists (Bulgaria)

 • The Associated Press

 • Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)

 • Belarusian Association of Journalists

 • Blink

 • Bloomberg

 • British Broadcasting Corporation

 • Canadian Journalism Forum on Violence and Trauma

 • Canadian Journalists for Free Expression (CJFE)

 • CBS News

 • Center for Journalism and Public Ethics (Mexico)

 • CNN

 • Coalition for Women in Journalism

 • Committee to Protect Journalists

 • Danish Union of Journalists

 • Dart Center for Journalism and Trauma

 • Ena News Agency

 • European Federation of Journalists

 • Foreign Correspondents' Association of East Africa (FCAEA)

 • Foreign Correspondents' Club (Hong Kong)

 • Foro de Periodismo Argentino

 • Foundation for Freedon of Press in Colombia (FLIP)

 • Free Press Unlimited

 • Frontline Club

 • Frontline Freelance Register

 • The Frontliner (Albania)

 • German Press Agency dpa

 • Global Journalist Security

 • GlobalPost

 • Global Radio News

 • Globo TV

 • The GroundTruth Project

 • Guardian News and Media Group

 • International Center for Journalists

 • International Federation of Journalists

 • International News Safety Institute

 • International Press Institute

 • International Women's Media Foundation

 • Iraqi Journalists Rights Defense Association

 • James W. Foley Legacy Foundation

 • Journalistic Freedoms Observatory (Iraq)

 • Journalists in Danger (Kazakhstan)

 • Kyodo News

 • Marie Colvin Journalists' Network (MCJN)

 • Mashable

 • McClatchy DC

 • Medill School of Journalism

 • Miami Herald

 • National Geographic Magazine and Partners

 • National Press Club

 • National Press Photographers Association

 • National Union of Journalists-Philippines

 • NBC News

 • Newsweek

 • NOS News (Netherlands)

 • Online News Association

 • Overseas Press Club of America

 • Overseas Press Club Foundation

 • Pakistan Press Foundation

 • PayDesk

 • Periodistas de a Pie (Mexico)

 • PBS Frontline

 • Press Emblem Campaign (Switzerland)

 • Public Radio International's The World

 • Pulitzer Center on Crisis Reporting

 • Reporters Instructed in Saving Colleagues

 • Reporters Without Borders

 • Reuters

 • Round Earth Media

 • Rory Peck Trust

 • Samir Kassir Eyes (SKeyes) Center 

 • Security First (UK)

 • Society of Professional Journalists

 • Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)

 • Storyhunter

 • Trauma Training for Journalists

 • Union of Journalists in Finland

 • Union of Journalists in Israel

 • Union of Journalists of South Sudan

 • USA Today

 • Vice News

 • Video News (Japan)

 • Women Photojournalists of Washington

 • Words After War

 • The World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)

 • Zuma Press

כלי תקשורת, ארגוני עיתונאים או קבוצות לובי המעוניינים להתחייב לעקרונות אלה, מוזמנים ליצור קשר עם דוד רוהד [email protected]