Resources for Featured Articles, Persian

1 result found

اصول و قواعد ایمنی جهانی

۱۲ فوریه ۲۰۱۵ شماری از نهادهای عمده خبری و سازمانهای خبرنگاری در راستای پشتیبانی از استانداردهای جهانی حمایت از خبرنگاران مستقل گرد هم آمدند.