Resources for Swedish

5 results found

Journalist på ulykkesstedet

Myten om den objektive, uberørte journalist er sterk. Ikke minst i redaksjonene. Men den er ikke sann. Det er ikke mulig å herdes mot opplevelsene etter en dødsulykke. Ikke er det ønskelig heller.

Hot mot journalister anmäls sällan

Rapport från Svenska Journalistförbundet (Mars 2009). Mer än hälften av de journalister som utsätts för hot i tjänsten anmäler inte det till sin arbetsgivare. Och mycket få av dem upplever att de fått tillräckligt stöd från sin arbetsgivare. Det visar en enkät som Journalistförbundet gjort i samarbete med SÄPO, den svenska säkerhetspolisen.

Ökat intresse för traumajournalistik bland hjälpare

En stor krisberedskapskonferens med 750 deltagare från en mängd svenska myndigheter och frivilligorganisationer, kommer att hållas i Karlstad den 14 september 2009. På programmet står bland annat panelsamtal kring nyhetsredaktioners arbete vid traumatiska händelser, journalister som professionella ögonvittnen och forskning om traumajournalistik.

En välgjord traumaintervju kan i bästa fall läka

Rapport från Dart Centers workshop med balkanjournalister i Kroatien. Under tre dagar i juni möttes ett tiotal journalister från det undersökande nätverket BIRN - Balkan Investigative Reporting Network - och Dartrepresentanter från USA, Storbritannien, Sverige, Finland och Ryssland för en workshop om traumajournalistik, arrangerad av Dart Center Europe.