Liselotte Englund

Country Contact, Scandinavian Network

Liselotte Englund is Head of Department (Prefect) of Environmental and Life Sciences; Faculty of Health, Science and Technology at Karlstad University, Sweden. She is also Assistant Professor of Media and Communication Studies, stationed at Risk Management. Besides she is a member of the Universitys’ Executive Committes at Center for Public Safety and Health Academy. She is a former postdoctoral fellow at the National Centre of Disaster Psychiatry at Uppsala University and a freelance journalist who runs her own company, Liselotte Englund Media AB.

She holds a PhD in Journalism and mass communications studies and specializes in teaching trauma journalism, basic journalism and science communication. With over twenty of years of experience as a practicing journalist, she has run courses for journalists, students and rescue workers. Liselotte is the former editor-in-chief of Tvärsnitt, a magazine on research in the humanities and social sciences published by the Swedish Research Council. Prior to that, she worked for Swedish Radio where she had her own show on health and medical issues.

Recent Posts by Liselotte Englund

 • Hot mot journalister anmäls sällan

  Rapport från Svenska Journalistförbundet (Mars 2009). Mer än hälften av de journalister som utsätts för hot i tjänsten anmäler inte det till sin arbetsgivare. Och mycket få av dem upplever att de fått tillräckligt stöd från sin arbetsgivare. Det visar en enkät som Journalistförbundet gjort i samarbete med SÄPO, den svenska säkerhetspolisen.

 • Ökat intresse för traumajournalistik bland hjälpare

  En stor krisberedskapskonferens med 750 deltagare från en mängd svenska myndigheter och frivilligorganisationer, kommer att hållas i Karlstad den 14 september 2009. På programmet står bland annat panelsamtal kring nyhetsredaktioners arbete vid traumatiska händelser, journalister som professionella ögonvittnen och forskning om traumajournalistik.

 • Ökat intresse för traumajournalistik bland hjälpare

  En stor krisberedskapskonferens med 750 deltagare från en mängd svenska myndigheter och frivilligorganisationer, kommer att hållas i Karlstad den 14 september 2009. På programmet står bland annat panelsamtal kring nyhetsredaktioners arbete vid traumatiska händelser, journalister som professionella ögonvittnen och forskning om traumajournalistik.

 • En välgjord traumaintervju kan i bästa fall läka

  Rapport från Dart Centers workshop med balkanjournalister i Kroatien. Under tre dagar i juni möttes ett tiotal journalister från det undersökande nätverket BIRN - Balkan Investigative Reporting Network - och Dartrepresentanter från USA, Storbritannien, Sverige, Finland och Ryssland för en workshop om traumajournalistik, arrangerad av Dart Center Europe.

 • View All Posts By Liselotte Englund